شرایط نمایندگی

darkhast namayandegi

شرایط نمایندگی شرکت بُرداسکن:

ارسال مدارک درخواستی و دریافت کد نمایندگی
اخذ نمایندگی فروش و یا خدمات با توجه به شرایط و توانایی نماینده
پایبندی به آئین‌نامه نمایندگان برداسکن و دارا بودن حسن شهرت
برخورداري از پرسنل کافی با دانش و تجربه كافی در زمينه فروش، آموزش و پشتيباني محصولات شرکت برداسکن با توجه به نوع نمایندگی
برخورداري از شرايط محيطی و مكانی مناسب
ارائه گزارش‌هاي ماهانه فروش، آموزش و پشتیبانی به مرکز نمایندگان برداسکن با توجه به نوع نمایندگی

مزایای نمایندگی:

دريافت درصدی از مبالغ فروش با توجه به نوع نمایندگی
آموزش نيروهای فنی و فروش نمایندگی
ارائه کاملترین تجهیزات و نرم افزار های فروشگاهی به نماینده برای فروش
ثبت اطلاعات نماينده رسمی در سايت شركت برداسکن
قابليت ارتقاء به نمايندگی انحصاری در صورت دارا بودن شرایط

دریافت نمایندگی