مدیریت اموال

این نرم‌افزار که مدیریت اموال را بر عهده دارد با ویژگی کاربری بسیار آسان و حذف ورود اطلاعات به صورت دستی و به حداقل رساندن خطا در ورود اطلاعات امکان نگهداری اطلاعات اموال و دارایی‌های ثابت و اموال گردانی را برای بسیاری از سازمانها امکان پذیر نموده است.
هرگونه جابجایی اموال بین اشخاص و یا اتاق‌ ها و یا خروج یک کالا از سازمان در سیستم ثبت می‌گردد. اموال گردانی با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر پرتابل جمع آوری اطلاعات انجام می‌گردد. به این صورت که بارکد الصاق شده بر روی کالا به وسیله دستگاه خوانده می‌شود و سابقه آن کالا در سیستم مشخص می‌شود و مغایرت نمایش داده می‌شود و در صورت استفاده از تگ های RFID کلیه این عمیات بصورت کاملا اتوماتیک صورت می پذیرد.