برچسب کاغذی (paper label)

این برچسب از جنس کاغذ مرغوب ساخته شده و می تواند متناسب با نیاز و سلیقه مصرف کنندگان رنگ های متفاوتی داشته باشند. برچسب های کاغذی شامل انوان برچسب های براق، نیمه براق و مات می باشند. این نوع از برچسب ها از نظر خاصیت چسبندگی کیفیت مطلوبی در مصارف مختلف داشته و از لحاظ قیمتی هم قیمت پایینی دارند در همین راستا برچسب های کاغذی بیشترین کاربرد را در صنایع مختلف دارند.
q-l7032tt25-white-paper-thermal-transfer-labels-70mm-x-32mm-p115-174_medium9